Meditation i børnehøjde

Del gerne opslaget

Hvis nu du skal være helt ærlig, hvor mange gange har du så hørt dig selv bede et barn om at slappe lidt af, falde ned, tage det roligt, fokusere eller koncentrere sig? “NU slapper du lidt af!!” , “NU skal du altså koncentrere dig lidt – fokus min ven!” eller ”ROOOOOOOO på for pokker!!”

Problemet er bare, at barnet ofte ikke aner hvad vi taler om! Hvad betyder alle de der ord? Hvad mener de voksne? Og hvordan gør man det, ud over at sidde stille på sin rumpe med hænderne i lommen og bide sig i tungen, så ordene ikke sniger sig ud?

Og ved du i øvrigt selv hvordan man gør?? Dig – den voksne, som sidder og læser disse linjer? Hvad vil det overhovedet sige, at have indre ro, at komme hjem til sig selv, at synke ned hvor tid og sted for en lille stund hører op og der bliver næsten stille inden i?

De sidste 2 1/2 måned har jeg gennemført et pilotprojekt på Endrupskolen i Fredensborg, hvor målet har været netop det. At lære børn i 3. klasse hvad meditation, ro, fokus, koncentration, indre lederskab, nærvær og empatisk lytning er for nogle sjove og brugbare størrelser – og det har været fantastisk. Jeg har nydt hvert et sekund og er så stolt og glad på børnene og lærernes vegne over resultatet.

I løbet af knap tre måneder har vi arbejdet med hjertemeditation, Mindfulness og positiv/empatisk kommunikation. En time hver mandag i 10 uger har ungerne og lærerne arbejdet koncentreret med teknikkerne. Nysgerrige, åbne, lyttende og positive. På trods af skolereform, usikkerhed, udmattelse og mange nye rutiner.

Enkelte børn kæmpede en brav kamp i starten, men blev taget i hånden, indtil alle havde fanget den kropslige og mentale tilstand, hvor bremsen blev trukket – og speederen stod på stand by for en stund. Her var HeartMath’s emWave Pro spil en uvurderlig hjælp. Både når vi lavede klasseundervisning og i den individuelle træning, hvor barnet sad alene med mig eller en lærer. Når børnene, med en lille clips på øret koblet til en computer, mediterede og ramte tilstanden af indre ro, så kom der små dyr på engen, eller regnbuen kom frem og fyldte guldmønter i den magiske krukke. Stor succes – og det lykkedes for alle 54 unger!!

Det mest positive ved forløbet er, at børnene har lært at genkende tilstanden, og at de har lært aktivt at vælge den i andre situationer end når de mediterer, i løbet af dagen. Både i skolen, hjemme, når de dyrker sport, laver lektier eller er sammen med kammeraterne. Som Viola på 8 år sagde: ”Belinda, det er ligesom at få en fødselsdagsgave – bare nede i maven!”

Her er uddrag af lærere og pædagogers evaluering af forløbet:

”Det har været et rigtig godt forløb. Eleverne har taget så flot imod det og jeg oplever at størstedelen har rigtig god gavn af at starte morgenen med meditation. Det giver en dejlig rolig start på skoledagen. En fælles oplevelse, hvor tillid til hinanden er i fokus

Jeg oplever allerede, at enkelte elever bruger hjertemeditationen uopfordret, når de synes en opgave er svær eller når de bliver irriterede. Flere elever bruger hjertemeditation derhjemme og er blevet mere opmærksomme på at mærke efter hvordan de har det

Det er let at overføre snakken om speeder og bremse i kroppen til mange forskellige situationer i løbet af en skoleuge. Personligt giver det så meget mening med hjertemeditation.

Belinda har været en fantastisk instruktør. Hun har haft en meget positiv og åben tilgang til eleverne”
Nina Schou, klasselærer for 3. A

”Børnene har taget rigtig godt imod det at skulle meditere hver morgen. Det bliver en frisk start på dagen, hvor alle er samme sted og eleverne er i høj grad mere læringsparate efter meditationen.

Det er dejligt at se, at nogle elever har taget det så meget til sig, at de i løbet af dagen bruger det i svære situationer og i hjemmet.

Det kan være svært for nogle af børnene at koncentrere sig i de 5 min, så her er det vigtigt at skabe nogle rammer om det at meditere, for at undgå at der bliver forstyrrelser. Vi har fundet ud af, at det virker bedst, hvis alle elever sidder på en lille pude på gulvet. Så er der færre forstyrrelser fra stole der knirker – og ting på bordet der afleder opmærksomheden.

Metaforen med speeder og bremse fanger eleverne hurtigt og den er let anvendelig i andre situationer. Jeg synes nemlig også, at det er vigtigt at eleverne har et lille kendskab til de fysiologiske processer som sker ved bremse og speeder. Og det får de her.

Mine egen oplevelse af HeartMath er, at det er let anvendeligt og nemt at bruge i hverdagen. Jeg har selv benyttet det når jeg har siddet derhjemme, men ikke så ofte som jeg måske burde gøre.

Alt i alt har mange elever fået et stort udbytte ud af det. Tak for et godt forløb Belinda”
Michael Mowitz, matematiklærer i 3. A og 3. B

“Det har været meget lærerigt at have Belinda i klassen, hvor hun i en periode på 2 måneder har instrueret vores to 3. klasser i hjertemeditation. Børnene har taget rigtig godt imod det, og nogle af dem bruger det også derhjemme.

Det har været helt fantastisk at opleve, at nogle af de børn, som var mest urolige i starten af forløbet, faktisk er blevet rigtig gode til at koncentrere sig om øvelserne. Vi lærere laver nu selv hjertemeditation hver dag om morgenen med de to klasser. Vi har oplevet, at det er meget hurtigt at få ro på klasserne, når vi starter med meditation. Nogle gange har vi også brugt meditationen efter konflikter, og her virker det også rigtig godt!”
Dorthe Jensen, klasselærer i 3. B

”Jeg har lavet hjertemeditation med børnene i 3. A og 3. B – uden egentlig at være en del af projektet. Men børnene efterspurgte det, så jeg prøvede mig frem og gjorde som jeg havde set lærerne gøre i klasserne. Det giver tydeligvis de fleste af børnene en mulighed for at komme ned i tempo og slappe af. Beskrivelsen af bremse og speeder i kroppen har været et godt billede på det der sker. Efterfølgende har jeg personligt brugt det i stressede situationer – og det virker for mig!
Der er kommet en anden ro i klasserne og det har virket meget positivt på langt størstedelen af børnene.
Michael Jensen, pædagog i 3. A og 3. B

Børnene har fanget meditationen virkelig hurtigt. De nyder det tydeligvis meget og spørger selv efter det om morgenen som det første. De kan også allerede bruge det i situationer hvor de fx bliver vrede, hidsige eller oplever at en opgave er svær. Jeg bruger det også selv med det barn jeg er støtte for.
Susanne Lysgaard, støttepædagog i 3. A

Belinda

Belinda

dette er bio

Har du noget på hjertet?

Seneste Youtube video

Følg HeartTeam på facebook

Seneste blogindlæg

Om mig

Jeg har arbejdet indenfor feltet angst, stress, depression og andre psykiske belastninger de sidste 13 år og har mere end 8.000 klientsessioner bag mig. Jeg er optaget af at hjælpe mennesker til forandring, på en fuldstændig enkel og jordnær måde. Terapi behøver ikke at være en tung og trist sag og jeg er kendt for at skabe håb hos mine klienter, med lethed og ikke mindst humor i behandlingen. Læs mere >>

Skriv op til mit nyhedsbrev

Så går du ikke glip af næste blogindlæg